Imate reklamaciju?


Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana. Možete nas svakako kontaktirati na neke od društvenih mreža i informisati se o načinu zamene ili povrata novca.